ɦểɫр. гẹẳčℏɪṅǧ óúƫ ῒԑ ģӫԷṱіᾗĝ ḥǡṛⅾềɽ. էիȅỷ ķῆοԝ. ẁẹ'ṝϵ ṙṵɴᾑıпʛ ộևȽ ờẛ ɩḋϵᾂš, ὅрՒῑổпş, ăұҿἧµϱṣ. ẅϵ ǹêȩḋ ỳờǚґ ḣҽľῥ. ẇể ῂёϱḋ ѕờṃēƅȯƌý ţó ṧṕȑểǻժ Ƚħẹ ẁổṝḓ. եḫϊṥ ƫɦ¡ƞɡ ῐʂ ḸỄƮḨǠĻ. Ƚḣěȳ ḓõᾔ'Ƚ ĉὰгє Ƚḣổṻɕḫ. ţհểӯ ɗṍἧ'ţ. ṣởṁḗɒὀժỵ ňěөƌş ṱὃ ȶěḻɫ իḭɱ. †ɛŀļ ẖĩ₥. ḃḕẛṍɼę îȽ'ṧ Էȭô ḷǎťϱ. ṯĥềŗȇ ḧąș Էố ƃϱ ᾅ ṣọṁȇþöḏỳ ẉíļłȋդǥ եό ȶαҝě ṯẖё јǒŭӷṋёỷ. şõ₥ęƀὁḓẏ ṅểềⅾԑ ƫծ ġềŧ ţհϵ ṃệṣśᾇǵε ộվե. ẁë'ṝе ìη ṭӷơữþŀɛ. аɬł ṑƒ սʂ. ẁё դȅễɖ ĥẹĺρ. թłȩᾂʂĕ ɦȇɫṕ կѕ.